I dag har vi øvet med flash – både med vores
egne og klubbens anlæg.
Steen og Martin har vist nogle
vejledninger.Det var en god øvelse for alle at komme
tættere i kontakt med kunstig belysning.
Vi har oprettet 3 til 4 steder i klublokalet,
hvor vi lærte meget omkring forholdet mellem lukketid, blænde og ISO i
forbindelse med ydelsen og opstilling af flashene.
Det skal gentages til næste år, hvor vi også
planlægger at fotografere udendørs med modeller.

Klik her for at se alle billeder!