Blog Image

Home

Juleafslutning ■ 2018-12-13

Alm. klubaftener Posted on 2018-12-17 16:55

Så var det tid til at sige ”Mange tak for i år” til alle vores medlemmer.
Den sidste klubaften hyggede vi os med kaffe, te og kage (+ lidt chokolade).
Der kom ret mange, og formanden Steen bød alle velkommen til juleafslutningen.

Vi startede med, at Ib viste vores billeder fra vores sidste fototur fra Frederiksværk.
Fotograferne fortalte lidt om, hvorfor de netop tog disse billeder.
Det var interessant at se, hvor forskellige billeder vi tager fra det samme sted, og så forstår man hinanden endnu bedre.

Derefter fremlagde Ole N vores nye forårsprogram 2019.
Det er som sædvanligt meget ambitiøst – der er mange forskellige workshops inkluderet (fx fotografering af vanddråber og røg, vores 4 basis-grundkurser, billedbedømmelse og meget mere).
Ja, det bliver sikkert et travlt forår…

Så præsenterede Martin klubbens fremtidige nye hjemmeside, som bliver meget dynamisk, brugervenlig og fyldt med masser af informationer.
Vi regner med, at den bliver færdig i løbet af foråret 2019.
Der var stor tilfredshed med designet og de nye funktioner.
Det bliver sikkert et stort plus for klubben i fremtiden.

Til sidst blev Fotoklubben Kronborgs ”Årets fotograf 2018” kåret.
Spændingen steg, mens Ib talte lidt om de første tre pladser.
Formanden Steen overrakte priserne, som var fede fotobøger, til:
3. plads: Monica
2. plads: Martin
og til Årets Fotograf : Lars A.
Hertelig tillykke til alle!!!
Således er tælleren tilbage til nul, og vi alle starter på en frisk igen næste år.

Derefter ønskede vi hinanden en Glædelig Jul og et Godt Nyt År, ryddede op i fællesskab og låste klublokalet for i år.

Vi ses igen torsdag den 10. januar 2019!!!

Klik her for at se de to billeder fra klubaftenen!

Klik her for at se hele resultat af “Årets fotograf 2018”!Rediger et billede 1/18 ■ 2018-11-15

Alm. klubaftener Posted on 2018-11-18 17:16

I dag havde vi premiere af en ny måde at lege med billeder på.
Vi har overtaget ideen fra Helsingborg Fotoklubb, og den går ud på, at vi viser billeder, som er blevet redigeret både af fotografen og af et af vores medlemmer.

For to uge siden modtog vi jo RAW- og de redigerede JPG-filer, hvorefter vi fordelte dem til deltagerne.

Der deltog alt i alt 18 medlemmer.

Vores sekretær Ib, som var tovholder for det, viste altså først RAW-filen og derefter fotografens egen redigering.
Fotografen fik mulighed for at fortælle lidt om billedet og hvorfor det blev redigeret netop på denne måde.
Derefter blev billedet vist, som det blev redigeret af et af vores medlemmer.
Det var spændende at høre, hvorfor man havde besluttet sig for at foretage sin redigering.
Nogle var næsten det samme, nogle var spejlvendt, beskåret, konverteret til sort/hvid, øget med kontrasten og farverne osv.
Interessant.
Der var selvfølgelig også mulighed for klubmedlemmerne at give en feedback – ligegyldigt om det var positivt eller negativt.
Og så kunne fotografen til sidst også sige, hvad han synes; nogen gange var det sådan, at det ”fremmed” redigerede billede var bedre.

Men det er hele tiden også et spørgsmål om smagen.
Vi nåede målet i hvert fald, og så aftalte vi, at det må gerne gennemføres igen i næste år.

Det vil komme på programmet for foråret.
Der er dog behov for at forenkle og klargøre både reglerne og proceduren, så de bliver mere forståelige.

Tak for en vellykket aften!

Klik her for at se billederne fra workshoppen!

Klik her for at se medlemmerne´s redigerede billeder!Billedaften ■ 25.10.2018

Alm. klubaftener Posted on 2018-10-29 19:57

I dag var der tid til at slappe lidt af og tage et resume af vores seneste fototure.

Generelt foregår det sådan, når vi sidder sammen og gennemgår billederne, at vi giver vores bedst mulige faglige kommentarer og anbefalinger, som nogen gange også diskuteres – men altid med den hensigt, at fotografen får en konstruktiv feedback.
Og det lykkes jo hver gang i vores fællesskab.
Det bliver hver gang en god aften, hvor vi gennemgår billederne fra vores galleri – denne gang fra vores sidste tre fototure.

Vi begyndte med fototur 7, hvor vi tog portrætter på det Gamle Teknisk Museum i Helsingør.
Stedet er jo meget fedt, selvom man ikke kan komme ind mere – hele bygningen skal jo nedrives.
Det ligner lidt en slagmark med masser af delvis god graffiti på væggene – den perfekte baggrund for specielle portrætter.
Og det lykkedes faktisk ret godt (selvom vi skal øve os meget mere i denne spændende genre).
Det var også interessant at se billederne fra forskellige fotografer med den samme model og næsten det samme optagelsestidspunkt; udtrykkene var delvis ret forskellige.

Derefter så vi billederne fra fototur 8, som var til Galopbanen i Klampenborg.
Selvom der var kun en lille håndfuld med, kom der nogle rigtig gode billeder ud af turen.
Deltagerne sagde, at fotograferingen med action/bevægelse og panorering skal øves, og det vil vi gøre til næste år i en workshop.

Efter en kort pause, hvor et par medlemmer skar deres passepartout-rammer (hvilket i store træk lykkedes), så vi billederne fra vores sidste fototur 9 til Fugleparken i Esrum, som var en meget god og velbesøgt tur.
Der kom rigtig gode billeder ud af turen, selvom de fleste fugle var gemt bag trådhegn i deres bure.
Meget fascinerende var også fuglenes forskellige farvepragt.
Billederne fra flyveshowet blev også ret gode (i hvert fald dem som er lagt op på vores galleri). Vi måtte anerkende, at det var meget udfordrende at tage billeder af fugle, mens de flyver…

Aftenen sluttede med, at vi ryddede op og satte vores nyt indkøbte udstyr – 2 LED-lamper samt stativer og softbokse – tilbage i skabet.

Mange tak for en meget fin aften!

Klik her for at se billederne fra klubaften!

Klik her for at se medlemmerne´s bedste billeder fra fototuren 7 – “Det gamle teknisk museum”

Klik her for at se medlemmerne´s bedste billeder fra fototuren 8 – “Galopbane – Autumn Classic”

Klik her for at se medlemmerne´s bedste billeder fra fototuren 9 – “Fugleparken Esrum”Første klubaften i efteråret ■ 2018-08-09

Alm. klubaftener Posted on 2018-08-11 19:35

Endelig –
så er den nye sæson begyndt i Fotoklubben Kronborg!

Selvom
temperaturen stadigvæk er næsten tropisk, mødtes 26 foto-interesserede til
klubaftenen.

Nogle
startede tidligere – Lars A, i funktionen som tovholder for projektet ”Hornbæk
året rundt”, præsenterede teamets forslag til ideer og rammer for projektet.
Det bliver
spændende at følge med i, hvordan det udvikler sig.

Ca. klokken
18:30 bød vi alle velkommen.

Lars A
(denne gang i funktionen som billedsekretær) modtog papirbilleder til vores 4.
fotokonkurrence i år (emner: frit emne i papir, ”Blomst(er)” i digital),
hvorefter billederne blev opstillet på vores tavle, så at alle kunne se dem.

Det er
altid dejligt at se nye ansigter – velkommen til Suzanne og Ole V i
klubben!

For at
komme hurtigt ind i klubbens liv som nyt medlem, besluttede vores bestyrelse,
at der tilknyttes en mentor – i dette tilfælde er det Ole N – mange tak for
det!

Vi var også
glade for to interessenter som kom forbi – vi håber, at de kunne lide klubben!

Klokken
19:00 begyndte vi med at vise vores bedste skud fra sommeren (2-3 billeder af
hver).
Det var spændende og interessant at se de forskellige billeder og høre
fotografens lille historie.

Derefter
præsenterede Ole N emnet for vores lille fototur i byen – ”Farvekomposition”,
som handler om (selvfølgelig) farver, komplementærfarver og kontrast.
Vi fik
uddelt et diagram med basisfarver og deres modsætning og Ole N forklarede kort
reglerne (jpg, uden redigering) og vi gik ud for at fotografere ca. en time.
Der var
nogle som gik i grupper og nogle som gik alene.

Ca. klokken
halv ni mødtes vi igen i Fællessalen, hvor vi havde en kort pause (”optankning”)
og afleverede vores 3 bedste billeder til Martin, hvorefter vi præsenterede
billederne og talte lidt om, hvorfor og hvordan man lavede netop dem, og hvilke
udfordringer man havde.

Det er for
nogle ikke så nemt (forfatteren inkluderet) at sætte sig ind i opgaven og
aflevere noget brugbart indenfor kort tid – men det er en god øvelse i hvert
fald, og så samler man erfaringer (f.eks. at lære at koncentrere sig kun på
fotograferingen – det kunne også ses som en ”Mindfulness”-øvelse…).

Vi var
færdige ca. kl. 21:15 og sagde ”Mange tak for i aften”!

Klik her for at se billederne under aftenen!

Klik her for at se medlemmerne´s bedste billeder!Sidste klubaften i foråret ■ 2018-06-28

Alm. klubaftener Posted on 2018-07-03 17:59

I dag havde vi vores sidste klubaften før sommerferien.
Selvom temperaturen var næsten tropisk indenfor, kom der ret mange medlemmer – alle i godt sommerhumør.

Vi begyndte med at gennemgå billederne fra vores to sidste fototure (”Gilleleje Havn” og ”Riddermarked i Esrum Kloster”).

Det er interessant, at vi er så forskellige, og udtrykker det i vores billeder med forskellige synsvinkler og formater, detaljer og baggrunde, farver og motiver.
Men sådan skal det jo være!
Nogle af fotograferne fortalte om deres udfordringer, hvorfor de netop har skudt dette billede og hvad de har lært af det.
Man kan som fotograf altid tage den konstruktive kritik med – så forstår man måske tankegangen hos beskuerne bedre – fordi nogen gange er man ikke så stolt af sit billede, men publikum ser det helt anderledes (og omvendt)…

Derefter præsenterede vores kasserer Ole N vores kommende efterårsprogram.
Det indeholder som sædvanlig et par spændende foredrag, fototure og workshops.
Der findes et par nyheder, vi gerne vil præsentere hermed:
– for at øge kompetencerne af vores ”ældre” og også nye(re) klubmedlemmer har vi besluttet at lave en 4 trin – workshop, hvor der læres fotografering fra grund af (altså fra lukkertid, blænde og ISO over histogram og lys til sort/hvid og kontrast).
– vi laver en workshop kun med portræt-fotografering en hel lørdag i vores klublokale, hvor vi har god tid og plads til at fordybe os mere i det
– redigering af egne og ”fremmede” fotos – og hvad vi vil udtrykke dermed
– ”Medlemskvarter” – vores medlemmer får muligheden at præsentere / vise /fortælle om noget, de synes de vil gerne meddele i klubben
Ole G siger, at vores nyt program er meget ambitiøst – mange tak for det!!!
Vi håber at vores medlemmerne er tilfredse med det!

Til sidst talte vi om de kommende projekter, som blev besluttet, og som er et samarbejde med Helsingør Kommunes Biblioteker:
– ”Hornbæk” – vi vil lave et fotoprojekt om Hornbæk, som skal vise i alle 4 årstider og til sidst udstilles i Hornbæk Biblioteket. Tovholderen Lars A, som arbejder sammen med Ole G, vil informere mere på bloggen om projektet.
– ”Espergærde” – vi vil lave billeder om ”Hverdagen”, hvor vi vil fastholde borgernes liv i denne smukke by – resultatet bliver udstillet på det lokale bibliotek. Ib er tovholder sammen med Jørgen N, og der bliver informeret mere om projektet på bloggen

Ja, så takker vi fra bestyrelsen alle vores medlemmer for et rigtig godt forår og vi glæder os at se alle igen på vores første klubaften i efteråret: torsdag, den 09. august.

Hav en god sommer!!!

Klik her for at se billederne fra klubaftenen!Billedaften 2/18 ■ 2018-06-07

Alm. klubaftener Posted on 2018-06-09 21:57

I dag mødtes vi for at slappe lidt af og gennemgå vores sidste fototure og events.

Selvom der stadigvæk var sommer-temperaturer, kom der lige så mange medlemmer som sædvanligt.
Først gennemgik vi vores billeder fra fototuren fra Frederiksdal / Helsingborg fra den 15. april.

Der var lagt mange fine billeder ind på vores album, som genspejlede rigtig godt lys og den tåge, som lå i området (lidt drømme-agtig, og ret smukt).

Alle som deltog var enige om, at det har været en meget god tur, hvor vi havde nok tid og muligheder for at lege rundt med vores kameraer (og udstyr).

Så fik vi vist billederne fra Hamburg-turen, hvor 7 medlemmer var med.

Deltagerne har været meget tilfredse – med turen, hotellet, forplejning og fotomuligheder.

De planlagde hver dag deres ture og var ude alle sammen.

Så begyndte man at snakke om, hvorhen det skal være i næste år…

Efter en kort pause (med gennemluftning) fortsætte Martin med at fortælle lidt om Special Olympics, hvor Fotoklubben Kronborg stillede med 6 fotografer.

Der blev vist et ganske lille antal af billederne (i forhold til de alt i alt ca. 3500) – og de tilstedeværende var meget imponerede.

Fotograferne fik stor ros fra Marianne, Birgit B og Bodil for indsatsen – mange tak for det!

Til sidst blev der vist et par billeder fra Kronborg Stafetten, hvor vi igen stillede 3 fotografer.

Også her var man meget tilfredse med resultatet.

Stephan sagde til sidst: ”Det var en dejlig aften – man kunne se masser af billeder med en god blanding – meget underholdende!”.

Mange tak for i aften!

Klik her for at se billederne fra klubaftenen!Introaften ■ 2018-04-12

Alm. klubaftener Posted on 2018-04-18 19:12

I dag havde vi vores velkomstaften for vores nye(re) medlemmer.
Der kom et par stykker, og så bød vi også Torben hjerteligt velkommen i Fotoklubben Kronborg!!!
Steen og Martin gennemgik programmet for aftenen, hvor der blev talt om det følgende:

– Hvad laver klubben – se på programmet
– Hvad laver bestyrelsen (møder, beslutning, planlægning af program,
generalforsamling osv.)
– Gennemgang af hjemmeside, gallerier, blog, og dropbox mv..
– Passepartout
– Hvorfor er det vigtigt at deltage i klubbens konkurrencer?
– Hvilket udstyr kan du låne i klubben?
– Viden omkring billedredigerings-software – søg på Youtube
– Find den genre du godt kan lide at fotografere; begynd, bliv ved og bliv bedre
– Hvad forventer I fra Fotoklubben Kronborg?
– Andre spørgsmål?

Deltagerne fik et meget bedre indtryk af fotoklubben.

Den sidste del fra aftenen nød vi med forskellig fotosnak om udstyr, fototeknikker, egne erfaringer osv.

Vi synes det var en vellykket aften!

Klik her for at se billederne fra klubaftenen!Billedaften 1/18 ■ 2018-03-22

Alm. klubaftener Posted on 2018-03-24 13:14

I dag var der i starten
muligheden for at aflevere sine billeder til billedsekretæren Lars mit emnet
”Action”.

Så kom vi som sædvanlig
klokken 19:00 i gang med aftenens emne ”Vis dine billeder”.
Det er et nyt måde at give
medlemmerne muligheden for at vise nogle af deres billeder.
Ønsket opståede på vores
generalforsamling.
Så besluttede bestyrelsen
at vi vil gerne prøve det ud.

De fleste af de deltagende
medlemmer nyttede chancen og viste os et par af deres billeder – delvis for at
fortælle omkring optagelsen, delvis også for at få nogle anbefalinger /
konstruktiv kritik.
Det var selvfølgelig helt
uforpligtende.
Så kom der en ret god
dialog frem med nogle billeder.
Og vores personlige
meninger kan være nogen gange ens, nogen gange helt forskellige.
Men begge dele er helt i
orden.

Vi skal afstemme, om vi
vil fortsætte på denne måde i fremtiden.
Men alligevel tak for en
dejlig aften!!!


Klik her for at se billederne fra klubaftenen!Generalforsamling 2018 ■ 2018-03-08

Alm. klubaftener Posted on 2018-03-11 20:00

I dag havde vores fotoklub generalforsamling, men først var muligheden at aflevere sine billeder til “RNF serier” til vores billedsekretær.

Så kom vi i gang.
Igen var Bodil dirigent – mange tak for din indsats og for at holde fast på rammerne.

Steen, vores formand, fortalte kort om klubbens aktiviteter (workshops, foredrag, ture osv.) og viste en formulering af klubbens mål – hvad vil vi med klubben, som vil være grundlaget for, hvordan vi vil præsentere os udadtil :
– Vi dyrker fotografering på hobbyplan
– Vi er en klub for enhver, der kan lide at fotografere, både begyndere og de mere øvede
– Vi er optaget af at lave gode billeder
– Vi bliver inspireret af
— Eksterne foredrag af dygtige fotografer om fotoemner
— Workshops om fototekniske emner
— Gensidig erfaringsudveksling og positiv kritik
– Vi laver fototure
– Vi afholder interne konkurrencer og deltager aktivt i RegionNordFotos konkurrencer- – Vi er aktive i Helsingørs kulturliv
— Ved at fotografere ved arrangementer i kommunen
— Ved at udstille vores billeder

Derefter præsenterede Bo og Steffen deres forslag vedr. ændring af reglerne af vores Minimaraton (foranstaltningen er opfattet som ”Fælles-dag” – dvs. at vi mødes på et defineret sted, og der skal tages billederne i netop dette område; fælles samvær til frokost og aflevering er selvfølgelig inkluderet) og der kom også forslag vedr. vores klubinterne fotokonkurrencer – billederne med ”frit emne” skal i fremtiden også tages efter det tidspunktet, hvor de fastlagte emner bekendtgøres– fordi vi alle skal udfordres og skal øve os i at blive bedre.

Disse to forslag blev godkendt.

Der blev også talt om, at vi skal have nogle skæve torsdage, hvor medlemmerne kan vise deres billeder, fortælle om dem og også få feedback med mulige forbedringsforslag.

Bestyrelsen (BST) synes, at det er en god ide og det bliver taget med til næste BST-møde.

Ib som sekretær og Lars Andreassen som billedsekretær blev valgt for yderligere 2 år.
Viggo som suppleant har trukket sig tilbage – mange tak for samarbejdet!!!
Så følger Monica op, og derfor er bestyrelsen meget glad for – igen – at have en kvinde i bestyrelsen.
Hjerteligt velkommen, Monica!!!!

Så blev årsregnskabet og budgettet fremlagt af kassereren Bo – mange tak for din indsats – og blev så taget imod / godkendt. Bo fortalte om sit store arbejde med at rykke for betalinger fra medlemmerne. Vi må opfordre til, at man betaler straks, når der kommer en opkrævning.

Vi vil også sige ”Mange tak for jeres god arbejde” til alle BST-medlemmer!

Det blev omtalt som meget positiv, at referatet af hvert BST-møde bliver lagt ud på vores interne blog – så bliver alle medlemmerne informeret, hvad der foregås i BST.

Desuden er man meget tilfreds med dagbogen.

Alt i alt var det en meget god og konstruktiv aften – mange tak for det!

(Forfatteren beklager, at denne dengang der blev ikke skrevet den medrivende rapport, fordi kampen imod Influenzaen er stadig væk i gang…)

Klik her for at se billederne fra generalforsamlingen!Sidste aften før jul ■ 2017-12-14

Alm. klubaftener Posted on 2017-12-19 09:14

Så var det vores sidste klubaften i 2017.
Formanden Steen
gennemgik klubbens højdepunkter fra hele året – herunder vores foredrag, fototure,
konkurrencer, workshops osv.

Så præsenterede
sekretæren Ib klubbens nye program for foråret 2018.
Der er
indarbejdet nogle gode forslag, som er kommet på bloggen som svar på
bestyrelsens opfordring til at komme med ideer, f.eks. særlige workshops og
fototure.
Der er planlagt
en fototur til Hamburg i maj måned – vi håber, at der bliver god tilslutning
lige som med Berlin i år.
Klubprogrammet
bliver selvfølgelig tilpasset når der er behov for.
Programmet blev
positivt modtaget.
Derefter
præsenterede billedsekretæren Lars A resultatet af klubbens konkurrence ”Årets
fotograf 2017”.
Vinderne blev:
Bo Hvidt (1.
plads med 295 point)
Birgit Bentzen (2. plads med 256 point)
Niels Majgaard (3. plads med 234 point)
Hjertelig
tillykke til alle 3!!!
Godt gjort!!!
Som præmie blev
der givet fine fotobøger fra Louisiana.

Så præsenterede
kassereren Bo klubbens nye logo.
Bestyrelsen har
forsøgt at bevare klubbens rødder og identitet, men samtidig tilpasse udseendet
til en moderne form.
Logoet blev
modtaget meget positivt af medlemmerne.

Efter at vi nød
kaffe, te, wienerbrød og slik og dertil hyggelig snak, afsluttede vi aftenen og
sagde igen
”Mange tak for et
godt år til alle”.

Vi glæder os at
se alle igen på vores første klubaften i 2018 torsdag den 11. januar med et
foredrag om portrætfotografering.

Vi ønsker alle en
Glædelig Jul og et Godt Nyt År!!!!

Klik her for at se alle billeder fra klubaftenen!Billedaften ■ 2017-09-28

Alm. klubaftener Posted on 2017-10-05 16:14

I dag var vi en mindre gruppe, som efter den sædvanlige fotosnak gennemgik billederne fra vores sidste fototur til Ringovnen i Nivå.
Der var pga. de mange deltagere rigtig mange gode billeder.
Og selvfølgelig var de fleste forskellige – nogle gik mere efter detaljer, nogle efter farvesamspil, nogle efter linjer og kontraster (især dem, som har lavet deres billeder i sort/hvid).
Det var ret spændende at lytte til fotograferne, hvorfor og hvordan de har optaget / redigeret deres billeder.
Efter en kort pause fremlagde Lars sin ide om at starte et projekt, hvor man kan deltage og lave billeder til et særligt emne under særlige forhold (f.eks. farve, format, tid osv.).
Vi gennemgik mulighederne og besluttede, at vi laver et start-up møde i næste uge, hvor rammerne bliver fastlagt så vi kan gå i gang med det samme.
Det bliver sikkert spændende.
Mange tak Lars igen, for dit gode initiativ!

Klik her for at se alle billeder fra klubaftenen!Velkommen efter sommerferien ■ 2017-08-10

Alm. klubaftener Posted on 2017-08-15 16:01

I dag startede vi igen i fotoklubben efter sommerpausen.

Det var dejligt at møde de andre medlemmer igen, plus tre nye – velkommen til Kira, Bjarne og Thomas!!!

Vores billedsekretær Lars modtog papirbilleder til vores fotokonkurrence “4/17” (frit emne).

Derefter bad vores formand alle velkommen, fortalte lidt om vores medlemsstatus og præsenterede aftenprogrammet.

Så fik vores medlemmer muligheden for at vise deres bedste billeder og fortælle lidt om dem, som blev taget i sommeren.

Det er altid spændende at se, hvor forskellige vi alle er.

Og det er godt sådan.

Herefter viste Martin en kort introduktion om, hvad vi skulle lave den aften.


Emnet var “Sjove og særlige portrætter”.

Vi fik nogle nyttige anbefalinger vedr. kameraindstillinger og gode tips om fotografering af mennesker med henblik på emnet.

Derefter dannede vi 3er-grupper (ifølge klubbens tradition blev det gennemført 2 gange – det er svært at huske sit nummer…), og så gik vi ud og tog nogle spændende billeder.

Efter en time kom vi tilbage og afleverede vores ca. 3 bedste billeder, som blev fremvist efter pausen.

Fotograferne og “modellerne” fortalte, hvad de har oplevet.

Det var sjovt og spændende at lytte til historierne bag billederne.

Mange tak for en dejlig aften, Martin!

Klik her for at se alle billeder fra klubaftenen!


Klik her for at se alle billeder fra Aftenturen 2!Sidste aften før sommerferien ■ 2017-06-15

Alm. klubaftener Posted on 2017-06-20 13:45

I dag var vores sidste forårs-klubaften.

Der kom mange medlemmer (især i betragtning af hvilken dejlig sommer-aften det var).

Hjertelig velkommen tilbage, Marianne.

Vi hyggede os med kaffe, te, vand og wienerbrød.

Først gennemgik vi billederne fra vores sidste fototur til Sofiero, hvor vores medlemmer har lavet rigtig gode billeder af blomster i alle mulige farver.

Vellykket!!!

Derefter udleverede Niels de bestilte passepartouts – mange tak Niels for dit indsats!!!

Efter en kort pause præsenterede formanden efterårsprogrammet, som blev positiv modtaget.
Det næste emne var klubbens Minimaraton.

Vi talte om at prøve at lave lidt om på det, og det blev vedtaget med kun en imod, at det skal prøves med 4 billeder på 4 timer.

Det bliver så to emner ved start, så samles vi alle og spiser frokost, og de to sidste emner findes og der er så to timer til dem.

Vi håber at det vil øge klubbens sociale samvær.

Så talte vi til sidst om det sidste halve år i klubben – hvad var godt, hvad skal forbedres, hvad er ikke ønsket mere.

Bestyrelsen var åben og forklarede sine beslutninger.

Mange tak for en dejlig aften og vi ses igen den 10. august!!!


Klik her for at se alle billeder fra klubaftenenGennemgang af fototurene 3, 4 og 5 ■ 2017-05-11

Alm. klubaftener Posted on 2017-05-15 10:02

I dag kiggede vi sammen på vores billeder (som blev lagt ind på Fotoklubben´s galleri ”Fototure”) fra de sidste tre fototure:
– FT3/17 – ”Golden Hour i Gilleleje” fra den 30.3.2017
– FT4/17 – ”Esrum sø og Esrum kloster” fra den 23.4.2017
– FT5/17 – ”Berlin” fra den 27.-30.4.2017
Hver deltager kan jo lægge sine bedste 5-6 billeder (med eller uden redigering) ind på albummet efter fototuren.
Nyt er nu, at hver deltager på en klubaften som i dag, spiller ”dommer” og øver sig i at beskrive billedet, gøre opmærksom på komposition, farver, lys, elementer osv.

Det skal være altid en konstruktiv kritik, ikke mere.
Derefter må de andre deltagere også gernegive deres feedback.

Efter hver gennemgang kiggede vi også på billeder fra turen (som kan også ses på Dagbogen).
Det var meget interessant, hvad vores medlemmer fortalte om turene; hvad var udfordrende, hvad var sjovt, hvordan man har taget billedet osv.
Så lærer man også rigtig meget på den måde.

Maaange tak for en dejlig og sjov aften, som bidrog meget til medlemmernes fællesskab.


Klik her for at se alle billeder fra klubaftenen


Klik her for at se alle billeder fra FT3/17 – ”Golden Hour i Gilleleje”!


Klik her for at se alle billeder fra FT4/17 – ”Esrum sø og Esrum kloster”!


Klik her for at se alle billeder fra FT5/17 – ”Berlin”!Generalforsamling ■ 2017-03-23

Alm. klubaftener Posted on 2017-03-27 13:04

I dag var vores årlige generalforsamling.

Den var både spændende og informativ.

Bodil var så venlig at være dirigent – mange tak Bodil for din
knivskarpe, fair og sjove måde at styre forsamlingen på.


Først fortalte formanden, hvad der er sket i de sidste 12
måneder i fotoklubben – der var mange gode oplevelser med ture, foredrag, workshops og lignende.

Derefter der blev stemt om forskellige forslag fra Annette, Bo,
Ole Fosvald og Steen Aage.

Der blev vedtaget nogle ændringer vedr. vores fototure, mini-maraton,og konkurrenceregler.

Ole Fosvald fremlagde som kasserer regnskabet og budgettet, som blev godkendt – med uændret kontingent.

Så blev der sagt tak til seks af klubbens medlemmer, som har besluttet at ophøre med deres funktioner:

– Annette, som har sørget for medlemskort, design af vores certifikater,
gennemført kurser mv.

– Steen Aage som webmaster

– Ole Fosvald som kasserer

– Ole Nikolaisen som bestyrelsesmedlem

– Nikoline som suppleant.

Vi vil gerne sige mange, mange tak for jeres indsats, gode råd og den tid, som I har lagt i klubbens arbejde!

En speciel tak til Birgit, som var med til at stifte klubben
og har været formand, webmaster, billedsekretær og bestyrelsesmedlem.

Vi håber, at I fortsat vil være aktive medlemmer i klubben.

Derefter blev der valgt nye bestyrelsesmedlemmer:

– Bo for 2 år

Martin
for 2 år
– Lars Andreassen for 1 år
– Niels Maigaard og Viggo som suppleanter for 1 år.
Hjertelig velkommen!!!
Formanden Steen Jensen blev genvalgt for 2 år.
Opgaverne bliver snart fordelt i bestyrelsen.
Vi glæder os til et godt samarbejde!!!

Til sidst blev alle deltagere opdelt i grupper og opfordret til
at skrive deres
ønsker vedr. ture, udstillinger og konkurrenceregler til brug for bestyrelsens
videre arbejde.
Tak for deltagelsen.
Jeres forslag bliver taget med til vores næste bestyrelsesmøde.

Mange tak for en rigtig god og konstruktiv aften!

Klik her for at se alle billeder!Fotoseance ■ 2017-01-12

Alm. klubaftener, Workshops Posted on 2017-03-17 23:34

I dag var vores første klubaften i 2017.
Det skulle selvfølgelig fotograferes.Vi holdt det indendørs i vores klublokale og dannede 5 grupper med 3-4 personer, som skulle løse en opgave inden for 75 minutter.
Det betød, at der skulle planlægges, gennemføres og redigeres inden deadline.
Det var meget sjovt for alle.

Bodil, som deltog, skrev:
“Dette at skulle overskride ens egen komfortzone med mennesker, jeg ikke selv har valgt at arbejde med, var helt fint for mig. Billederne fra aftenen fortæller tydeligt om medlemmernes kreative sans. Opgaven blev fulgt med latter og alvor i alle lokalets kroge.”

Klik her for at se billederne under seancen!

Klik her for at se medlemmerne´s bedste billeder!Sidste klubaften i 2016 ■ 2016-12-15

Alm. klubaftener Posted on 2016-12-16 23:08

I dag har været vores sidste klubaften i 2016.
Det betød selvfølgelig en lille julefest med
hyggelig snak, kaffe og kage.Udover det lavede vi:
– gennemgang af billederne fra vores fototur til Carlsberg Byen
– gennemgang af klubbens højdepunkter for 2016
– diskussion og fastlæggelse af den nye/gamle pointfordeling af klubbens konkurrencer
– kåring af årets fotograf – et stort tillykke til Martin, Bodil, John og OleF!

Det har været en meget fin aften.

Vi ønsker alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår!!!

Vi ses friske igen i Januar 2017!!!

Klik her for at se alle billeder!


Klik her for at se præsentationen af klubbens vinderbilleder!